Kortrijk, wijk Venning

Kortrijk aanleg warmtenet wijk Venning

Deze opdracht was ons gegund van de Goedkope Woning (Kortrijk).

De werken omvatten het volgende :

In de woonwijk Venning wordt alle warmte voor ruimteverwarming en sanitair warm water centraal opgewekt en via een ingegraven warmtenet naar de eindverbruikers gedistribueerd. Het project maakt deel uit van het Europees project Ecolife.

Deze opdracht omvat de aanleg en indienststelling van het warmtenet tussen de centrale stookplaats en de eindverbruikers van fase 2 en 3.

Na afloop van werken werd een volledig asbuilt-dossier bezorgd aan studiebureau en opdrachtgevend bestuur.

1/4

© 2018 Casteleyn en zonen | Data Protection Notice

  • Facebook Casteleyn en zonen
  • Instagram Casteleyn en zonen