Roeselare, Licht & ruimte

Roeselare Warmtenet Licht & Ruimte

Deze opdracht was ons gegund van Mirom.

Project Licht en Ruimte bevindt zich in de nabijheid van de warmtecentrale, de warmte is afkomstig van de Mirom-verbrandingsinstallatie.

De werken omvatten het volgende :

Wij hebben de aanleg van het hoofdnet en de aansluitingen van de woningen gedaan. Dit door middel van innoverende producten en technieken. Op 23/12/2013 was er grote belangstelling voor de persconferentie, ondermeer van de burgemeester, en CEO van Eandis.

Na beëindiging van de werken werd een volledig asbuilt-dossier bezorgd aan het studiebureau en de opdrachtgever.

1/5

© 2018 Casteleyn en zonen | Data Protection Notice

  • Facebook Casteleyn en zonen
  • Instagram Casteleyn en zonen